Infoavond over beheer radioactief afval 09/03

Dessel Groeit

Voor het brede publiek organiseert LIBRA een reeks van 4 informatiesessies. De volgende vindt plaats op 9 maart 2017. U komt er alles te weten over het geïntegreerde en duurzame beheer van radioactief afval. Met onder andere thema’s als het beleid van radioactief afval, de principes die aan de basis liggen…

Op 28 september 2017 wordt het oppervlaktebergingsproject in Dessel voorgesteld. Er wordt uitgelged hoe het project ontwikkeld werd in samenwerking met de lokale partnerschappen STORA en MONA. Er is ook aandacht voor het onderzoek en de toekomstplanning. De reeks wordt afgesloten met de zoektocht naar een veilige oplossing voor de berging van hoogactief afval. Op 14 december 2017 wordt er toegelicht wat er precies in het ondergrondse lab HADES onderzocht wordt, of er al een definitieve oplossing is en hoe het proces concreet uitgewerkt zou worden. 

De informatiesessies zijn toegankelijk voor iedereen en starten om 19u30. Vooraf inschrijven is niet nodig. De sessies gaan door op de Campus van Thomas More Hogeschool in de Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel.

Meer info op http://libra.thomasmore.be/

 

Hogeschool houdt kennis radioactief afval mee in stand

In de loop van de voorbije decennia is in onze regio veel kennis opgebouwd over het nucleaire. Zelfs als bepaalde activiteiten van sommige nucleaire bedrijven worden afgebouwd, is het belangrijk dat deze kennis aanwezig blijft. Het ziet er naar uit dat het radioactief afval nog lang hier zal zijn. We hebben dan ook nog lange tijd mensen nodig die correct kunnen omgaan met het afval, mensen die begrijpen wat radioactiviteit is en wat de risico’s zijn. Daarnaast blijft het belangrijk om een breed publiek te informeren, zodat ook niet-experten op de hoogte kunnen blijven van wat er gebeurt met radioactief afval. Het behoud van deze nucleaire knowhow is daarom één van de voorwaarden die Dessel stelt bij het aanvaarden van de cAt-oppervlakteberging op het grondgebied van de gemeente.

Als eerste stap hiernaartoe werd aan de Thomas More Hogeschool Kempen LIBRA opgericht : Leer- en Infopunt Beheer Radioactief Afval, een samenwerking tussen NIRAS en de Thomas More Hogeschool.

Marc Geerinckx, docent aan Thomas More en coördinator van LIBRA, legt uit : “Tijdens het academiejaar 2016-2017 wordt op drie vlakken samengewerkt. In het eerste semester voerden studenten projectwerk uit waarin ze dieper ingaan op de aanpak en inhoudelijke invulling van het communicatie- en bezoekerscentrum TABLOO dat zal gebouwd worden in Dessel. In het tweede semester is een studiedag gepland waarop alle studenten worden aangespoord om zich te informeren over, vragen te stellen bij, en te discussiëren over het duurzaam beheer van radioactief afval in onze regio. Tenslotte wordt ook het brede publiek niet vergeten : iedereen die meer wil weten, is van harte welkom op de publieke infosessies op de campus in Geel, waarvan de eerste plaats vindt op 15 december.”

Stijn Vanherck, voorzitter van de STORA-werkgroep Communicatie, ziet nog een voordeel aan LIBRA : “Al van in het begin tracht STORA de Desselaars zo goed mogelijk te informeren over het cAt-bergingsproject en andere nucleaire activiteiten. De jongeren en jonge volwassenen worden daarmee toch nog te weinig bereikt. De samenwerking met Thomas More en zijn vele studenten uit de regio komt ook hieraan voor een stuk tegemoet.”

Bekijk hier het DIGICAT-filmpje over LIBRA

 

Pagina delen: 

Add new comment

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER

 

randomness