STORA volgt alle nucleaire aangelegenheden in Dessel op, met de betrokkenheid van de inwoners. STORA wil de Desselse bevolking beter informeren, het dossier over de toekomstige berging van laagradioactief afval in Dessel nauwgezet volgen en openheid creëren over alle nucleaire zaken. Kortom, door STORA kan de Desselaar zijn zeg doen over de nucleaire problematieken!

Vandaag lezen we in de pers dat er meer leukemie bij kinderen zou voorkomen in Dessel en Mol en dat er een verband zou kunnen zijn met de nucleaire activiteiten.

Als onderdeel van het cAt-bergingsproject voor radioactief afval in Dessel werd in 2010 DIGICAT gelanceerd.

Het Lokaal Fonds was een van de voorwaarden van STORA en MONA om de berging van categorie A-afval op hun grondgebied te aanvaarden.