STORA volgt alle nucleaire aangelegenheden in Dessel op, met de betrokkenheid van de inwoners. STORA wil de Desselse bevolking beter informeren, het dossier over de toekomstige berging van laagradioactief afval in Dessel nauwgezet volgen en openheid creëren over alle nucleaire zaken. Kortom, door STORA kan de Desselaar zijn zeg doen over de nucleaire problematieken!

In Dessel, Mol en Geel zijn er verschillende bedrijven waar gewerkt wordt met radioactieve materialen. Daarom staan er in Dessel op verschillende plaatsen elektronische alarmsirenes.

Voor de cAt-berging in Dessel moet een nucleaire vergunning verkregen worden van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle).

Ons land voert al 40 jaar onderzoek naar het langetermijnbeheer van hoogactief en/of langlevend afval.