STORA volgt alle nucleaire aangelegenheden in Dessel op, met de betrokkenheid van de inwoners. STORA wil de Desselse bevolking beter informeren, het dossier over de toekomstige berging van laagradioactief afval in Dessel nauwgezet volgen en openheid creëren over alle nucleaire zaken. Kortom, door STORA kan de Desselaar zijn zeg doen over de nucleaire problematieken!

Tijdens een onaangekondigde inspectie vorige week werd bij de aanwezige operatoren een gebrek aan kennis over de procedures voor vrijgavemetingen vastgesteld. 

De nieuwste resultaten van de 3xG-gezondheidsstudie: de hoeveelheid zware metalen in het bloed en de urine van inwoners van Dessel, Mol en Retie daalt. 

Wil je graag leren filmen en monteren? Wil je graag Dessel of je vereniging in de kijker kunnen zetten met een filmpje? Neem deel aan deze 6 gratis workshops!