STORA volgt alle nucleaire aangelegenheden in Dessel op, met de betrokkenheid van de inwoners. STORA wil de Desselse bevolking beter informeren, het dossier over de toekomstige berging van laagradioactief afval in Dessel nauwgezet volgen en openheid creëren over alle nucleaire zaken. Kortom, door STORA kan de Desselaar zijn zeg doen over de nucleaire problematieken!

Op initiatief van de werkgroep Communicatie werden STORA-bierviltjes gemaakt. Acht ontwerpen, met telkens één van de gekende cartoons die CONZ speciaal voor STORA maakte.

Door je huis te verluchten en te ventileren met een ventilatiesysteem, word je minder blootgesteld aan schadelijke verbrandingsproducten. 

Op 15/12/2016 is er een open infosessie over radioactiviteit en radioactief afval op de campus van Thomas More in Geel.

randomness