STORA volgt alle nucleaire aangelegenheden in Dessel op, met de betrokkenheid van de inwoners. STORA wil de Desselse bevolking beter informeren, het dossier over de toekomstige berging van laagradioactief afval in Dessel nauwgezet volgen en openheid creëren over alle nucleaire zaken. Kortom, door STORA kan de Desselaar zijn zeg doen over de nucleaire problematieken!

Op 29/08/2014 is er voor de zeventiende keer een transport met Belgisch radioactief afval aangekomen vanuit Dounreay in Schotland.

In het kader van het door NIRAS gevoerde onderzoek naar het risico op aardbevingen in de streek van Mol-Dessel, werd in Mol-Postel, niet ver van Den Diel, de zogenaamde “breuk van Rauw” blootgelegd

Op 13 en 14 september 2014 bieden NIRAS, STORA en MONA een unieke blik achter de schermen van het bergingsproject. Je kunt ook de site zelf verkennen met een toeristentreintje.