STORA volgt alle nucleaire aangelegenheden in Dessel op, met de betrokkenheid van de inwoners. STORA wil de Desselse bevolking beter informeren, het dossier over de toekomstige berging van laagradioactief afval in Dessel nauwgezet volgen en openheid creëren over alle nucleaire zaken. Kortom, door STORA kan de Desselaar zijn zeg doen over de nucleaire problematieken!

Om haar doelstellingen en werking beter bekend te maken wil STORA promotie voeren op activiteiten van de Desselse verenigingen.

Op 05/12/2014 kwam er voor de twintigste keer een transport met Belgisch radioactief afval aan vanuit Dounreay in Schotland.

Om nieuwe stalen te bekomen van de Boomse Klei die NIRAS bestudeert wordt momenteel een boorprogramma uitgevoerd in Postel.