STORA volgt alle nucleaire aangelegenheden in Dessel op, met de betrokkenheid van de inwoners. STORA wil de Desselse bevolking beter informeren, het dossier over de toekomstige berging van laagradioactief afval in Dessel nauwgezet volgen en openheid creëren over alle nucleaire zaken. Kortom, door STORA kan de Desselaar zijn zeg doen over de nucleaire problematieken!

Er komt een gloednieuw, veelzijdig bezoekers- en gemeenschapscentrum in Dessel! Benieuwd naar dit bijzondere project?

Vanaf 01/02/2015 zullen de DIGICAT-filmpjes niet meer kunnen bekeken worden via digitale tv, maar wel nog via de website en de gratis app,

Eind november startte NIRAS met een boring in Postel. Bedoeling was om stalen te nemen van de ondergrond, en meer bepaald van de kleilagen, tot 600 meter diep.