STORA volgt alle nucleaire aangelegenheden in Dessel op, met de betrokkenheid van de inwoners. STORA wil de Desselse bevolking beter informeren, het dossier over de toekomstige berging van laagradioactief afval in Dessel nauwgezet volgen en openheid creëren over alle nucleaire zaken. Kortom, door STORA kan de Desselaar zijn zeg doen over de nucleaire problematieken!

Hoever staat het met de berging van radioactief afval in Dessel? Wat heeft TABLOO te bieden? 
Alle info op 17/05 om 19u30 in PC Witgoor. 

 

Wil je graag leren filmen en monteren? Wil je graag Dessel of je vereniging in de kijker kunnen zetten met een filmpje?

Op donderdag 24/3 brachten leden van STORA en MONA een bezoek aan een proefopstelling van NIRAS.