STORA volgt alle nucleaire aangelegenheden in Dessel op, met de betrokkenheid van de inwoners. STORA wil de Desselse bevolking beter informeren, het dossier over de toekomstige berging van laagradioactief afval in Dessel nauwgezet volgen en openheid creëren over alle nucleaire zaken. Kortom, door STORA kan de Desselaar zijn zeg doen over de nucleaire problematieken!
Maart 2017 - verwijderen van stronken en nivelleren van het terrein

In maart 2017 heeft NIRAS de terreinwerken uitgevoerd voor het eerste gebouw op de site waar de berging van radioactief afval zal komen.

Er is een nucleaire vergunning nodig voor de bergingsmodules waarin het radioactief afval definitief geborgen zal worden.

Op initiatief van de werkgroep Communicatie werden STORA-bierviltjes gemaakt. Acht ontwerpen, met telkens één van de gekende cartoons die CONZ speciaal voor STORA maakte.

randomness