Berging in Dessel


In bovenstaande filmpje wordt verteld hoe de oppervlakteberging gebouwd zal worden. Hier kan u meer te weten komen over de technische kant van de oppervlakteberging.

  • laag- en middelactief kortlevend afval = ‘categorie A’
  • 70.500 m³ (geschat volume in 2060)
  • bunkers boven de grond
  • vlakbij kanaal (sas 6), grenzend aan Belgoprocess

Het Belgisch laag- en middelactief en kortlevend afval (70.500 m³ in het totaal) zal in Dessel geborgen worden, in bunkers boven de grond. Dessel heeft hier, na jarenlang overleg via STOLA, een aantal voorwaarden bij kunnen stellen. Die gaan van veiligheid, over communicatie tot een Lokaal Fonds om Desselse projecten te financieren. Al deze onderdelen worden samen uitgewerkt tot het ‘cAt-project’. Vanaf 2016 zal het eerste afval geborgen worden, in 2050 kan de installatie afgesloten worden. Omdat het gaat om afval dat 300 jaar radioactief is, moet de site al die tijd gecontroleerd worden.

Op 31/01/2013 diende NIRAS de vergunningsaanvraag in voor de bouw en de exploitatie van de berging in Dessel. Het is nu aan FANC om de aanvraag, die vooral gestoeld is op het veiligheidsdossier, te beoordelen - dit kan een tweetal jaren duren.

Voor de huidige stand van zaken van het cAt-project en de voortgang van de werken verwijzen wij naar de cAt-website van NIRAS.

Labels: 

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER