Vergunning berging laat op zich wachten

Er is een nucleaire vergunning nodig voor de bergingsmodules waarin het radioactief afval definitief geborgen zal worden. NIRAS, beheerder van het Belgisch radioactief afval en bouwheer van de bergingsinstallatie, verwacht die vergunning eind 2018 te bekomen. De procedure is gestart in januari 2013 en is nog altijd niet afgerond. 

Omdat er veel belang gehecht wordt aan de veiligheid en omdat het voor ons land de eerste keer is dat er een definitieve berging voor radioactief afval gebouwd zal worden, neemt de beoordeling van het erg omvangrijke veiligheidsdossier veel tijd in beslag. Het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle dat de vergunning moet afleveren, heeft het dossier grondig geanalyseerd en eind 2014 nog een 300-tal bijkomende vragen gesteld.  Die vragen werden ondertussen bijna allemaal door NIRAS beantwoord. Tegen midden 2017 hoopt het FANC alle informatie verzameld te hebben. 

Het vervolledigde dossier wordt dan bezorgd aan de Wetenschappelijke Raad, een onafhankelijk instantie van nucleaire experten die een advies moet formuleren over de vergunning. Na een eerste voorlopig advies (eind 2017) volgt nog een openbaar onderzoek en tenslotte een tweede, definitief advies (eind 2018). Dit betekent dat NIRAS eind 2018 de nucleaire vergunning voor de berging zou kunnen verkrijgen. 

Voor de ondersteunende gebouwen zoals de caissonfabriek is een klassieke industriële vergunning voldoende en is de procedure een heel stuk korter. Alle bouwwerken moeten op elkaar afgestemd worden, zodat de ondersteunende gebouwen zeker op tijd klaar zijn, maar ook weer niet te vroeg. 
 

Ondertussen op het bergingsterrein... 

Langzaam maar zeker komt de bouwfase van de berging in zicht. In 2017 nog zal gestart worden met de bouw van het toegangsgebouw en een herverpakkingsinstallatie (IPM of Installatie voor Productie van Monolieten). Het eerste gebouw dat zal worden opgetrokken op het bergingsterrein is het toegangsgebouw (nummer 5 op de overzichtsfiguur). Daar komen de kantoren voor de uitbater en de toegangscontrole tot de berging. Ook twee aparte technische gebouwen (voor warmtepompen, fietsenstalling, opslag van materiaal…) maken er 
deel van uit. Het geheel wordt toegangscluster genoemd. Verwacht wordt dat de bouwopdracht in het najaar van 2017 gegund kan worden. 

Bomen rooien in maart 2017
De voorbereidende werken voor deze toegangscluster starten dit voorjaar. In maart 2017 worden de bomen en struiken gerooid en wordt het terrein van ongeveer 0,5 ha verder bouwklaar gemaakt. Het toegangsgebouw zal gelegen zijn aan de nieuwe weg die in 2014 werd aangelegd om het bergingsterrein te ontsluiten. Die weg loopt van de Europalaan naar de nieuwe kade aan het kanaal. 

IPM, waar vaten in betonnen kisten worden geplaatst
Een tweede gunningsprocedure die momenteel loopt, is die voor de Installatie voor de Productie van Monolieten (IPM), een herverpakkings-installatie (nummer 3 op de overzichtsfiguur). In de IPM worden de vaten met radioactief afval per 3 of 4 gecementeerd tot monolieten. 
Deze monolieten, grote betonnen kubussen, worden later gestapeld in de nieuwe berging. 

Labels: 
Pagina delen: 

Add new comment

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER

 

randomness