STORA volgt alle nucleaire aangelegenheden in Dessel op, met de betrokkenheid van de inwoners. STORA wil de Desselse bevolking beter informeren, het dossier over de toekomstige berging van laagradioactief afval in Dessel nauwgezet volgen en openheid creëren over alle nucleaire zaken. Kortom, door STORA kan de Desselaar zijn zeg doen over de nucleaire problematieken!
FANC had, nadat NIRAS de vergunning voor de berging in Dessel had aangevraagd, 297 vragen bij het veiligheidsdossier. Deze zijn nu naar behoren beantwoord.

Laagradioactief afval krijgt in Dessel een finale bestemming. Het zal bovengronds geborgen worden in betonnen bunkers. Maar wat met hoogradioactief en langlevend radioactief afval?

De testwanden dienen om het beste materiaal en de beste methode te vinden voor het bouwen van de 11 meter hoge wanden van de bergingsmodules.
randomness