You must have Javascript enabled to use this form.
STORA volgt alle nucleaire aangelegenheden in Dessel op, met de betrokkenheid van de inwoners. STORA wil de Desselse bevolking beter informeren, het dossier over de toekomstige berging van laagradioactief afval in Dessel nauwgezet volgen en openheid creëren over alle nucleaire zaken. Kortom, door STORA kan de Desselaar zijn zeg doen over de nucleaire problematieken!
STORA wil de Desselaars stimuleren om mee te doen met dit onderzoek. De data over de luchtkwaliteit in Dessel kunnen een mooie aanvulling vormen op de gezondheidsgegevens die we zelf al halen uit de 3xG-studie. 

Afgelopen maandag organiseerde NIRAS een ontmoeting met de pers, in het kader van proactieve communicatie

Een lokale informatiecampagne leert inwoners wat te doen bij een nucleair ongeval. Eén op drie inwoners kent immers de drie reflexmaatregelen voor bij een groot incident.