You must have Javascript enabled to use this form.
STORA volgt alle nucleaire aangelegenheden in Dessel op, met de betrokkenheid van de inwoners. STORA wil de Desselse bevolking beter informeren, het dossier over de toekomstige berging van laagradioactief afval in Dessel nauwgezet volgen en openheid creëren over alle nucleaire zaken. Kortom, door STORA kan de Desselaar zijn zeg doen over de nucleaire problematieken!
NIRAS stelt geologische berging voor als nationaal beleid voor het langetermijnbeheer van het hoogactieve en/of langlevende afval.
FANC had, nadat NIRAS de vergunning voor de berging in Dessel had aangevraagd, 297 vragen bij het veiligheidsdossier. Deze zijn nu naar behoren beantwoord.
In november 2017 ging een tiental STORA-leden een kijkje nemen op de werf. Een kleine versie van de wand met zelfdichtend beton staat er al
De testwanden dienen om het beste materiaal en de beste methode te vinden voor het bouwen van de 11 meter hoge wanden van de bergingsmodules.
randomness