You must have Javascript enabled to use this form.

NIRAS berekent kost ontmanteling en afvalbeheer

Afgelopen maandag organiseerde NIRAS een ontmoeting met de pers, in het kader van proactieve communicatie over verschillende thema’s van NIRAS.

De opdracht van NIRAS bestaat erin duurzame oplossingen te ontwikkelen voor alle types radioactief afval in België. Die oplossingen moeten veilig, technisch-wetenschappelijk onderbouwd, financieel verantwoord en ook maatschappelijk en ethisch aanvaard zijn. De afvalproducenten moeten daarvoor de nodige financiële middelen ter beschikking stellen, nu en in de toekomst. Met de inventaris van de nucleaire passiva beschikt NIRAS over een uitstekend instrument om de kosten van het afvalbeheer en de ontmanteling van de nucleaire installaties te evalueren en na te gaan of die financiële middelen worden aangelegd.

In de nieuwe vijfjaarlijkse inventaris ligt de raming van de nucleaire kostprijs 25 procent hoger dan in de vorige inventaris (2008-2012). Die stijging is vooral te wijten aan de hogere kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales, de toename van de hoeveelheid verbruikte splijtstof door de bijkomende exploitatiejaren en de hogere kosten voor het afvalbeheer zelf. Om de raming betrouwbaar te maken, moeten alle kosten gekend zijn, ook die verbonden aan het beheer van het afval op lange termijn. In tegenstelling tot het laag- en middelactieve kortlevende afval, dat geborgen zal worden in een bovengrondse bergingsinstallatie in Dessel, staat de langetermijnoplossing voor hoogactief en/of langlevend afval nog niet vast.

Lees meer

Labels: 
Pagina delen: 

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER