Radiologische verontreiniging in Grote Nete tussen Geel en Lier

Op dit moment loopt er een onderzoek om de chemische en radiologische verontreiniging van de waterbodem en oevers van de Grote Nete tussen Geel (monding Molse Nete) en Lier te identificeren. Hieruit blijkt dat er verhoogde radiumconcentraties zijn langs de Grote Nete nabij Lier en dat er ook kunstmatige radioactieve stoffen aanwezig zijn, weliswaar in veel lagere concentraties.

Bijkomende analyses tonen aan dat de aanvoer van deze kunstmatige nucliden afkomstig is uit de Molse Nete, waarin vloeibare lozingen van een aantal bedrijven in de nucleaire zone Mol-Dessel gebeurden (en nog steeds gebeuren) en die ter hoogte van Geel uitmondt in de Grote Nete. De aanwezigheid van kunstmatige radioactieve stoffen komt immers sterk overeen met de samenstelling van het slib dat men terugvindt langs de Molse Nete. De waarden langs de Grote Nete liggen veel lager, maar dit ligt in lijn met de verwachte verdunning op die afstand van de monding van de Molse Nete.

Het FANC oordeelt op basis van de huidige radiologische evaluatie dat er geen veiligheidsmaatregelen nodig zijn met betrekking tot de impact op de bevolking, de werknemers en het leefmilieu, zolang er geen werkzaamheden plaatsvinden.

Lees meer op de website van FANC en van Belgoprocess.

Labels: 
Pagina delen: 

Reactie toevoegen

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER