Schildklierkanker rond nucleaire sites

Studie wetenschappelijk instituut Volksgezondheid (WIV)

Zopas verscheen een nieuwe studie van het WIV over schildklierkanker rond Belgische nucleaire sites en kerncentrales. Wat onze regio betreft (straal van 20 kilometer rond de nucleaire zone Mol-Dessel) toont deze studie een licht verhoogd voorkomen van schildklierkanker in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde. Klik hier voor het persbericht van Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Stichting Kankerregister. Het WIV is een instelling van de FOD Volksgezondheid.

 

Reactie van Studiecentrum voor kernenergie in Mol (SCK)

Op de website van SCK lezen we een reactie op de resultaten van de studie: “De plaatselijk lichte verhoging, zelfs niet statistisch significant, in het voorkomen van schildklierkanker die in deze studie aangetoond werd is evenwel niet uitzonderlijk. In ongeveer 20 % van alle Belgische gemeenten is het voorkomen van schildklierkanker zelfs significant hoger dan het regionaal gemiddelde, en in ongeveer 20 %  is ze dan weer significant lager. Het is dus duidelijk dat er een belangrijke lokale variatie bestaat en dit totaal onafhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van nucleaire activiteiten. Gemiddeld is in Vlaanderen het voorkomen van schildklierkanker (en dus ook in de omstreken van de nucleaire site Mol-Dessel ) ongeveer 2 x lager dan in de regio Brussel en de regio Wallonië. Meer specifiek wat betreft de nucleaire lozingen van het SCK•CEN zijn die uiterst klein, en zelfs verwaarloosbaar. Op jaarbasis, zijn de dosissen enkele duizenden malen kleiner dan de som van de natuurlijke en de medische blootstelling voor de gemiddelde Belg.” Aldus Luc Holmstock, arts - specialist in de radioprotectie en gasthoogleraar bij de interuniversitaire opleiding stralingsbescherming.

 

3xG volgt gezondheid op in Dessel, Retie en Mol

Als een van de voorwaarden bij de berging werd in 2010 de 3xG-gezondheidsopvolging opgestart. In deze studie wordt de gezondheidstoestand van de inwoners van Dessel, Mol en Retie in kaart gebracht via een gedetailleerde opvolging van een representatief staal van de bevolking (300 personen) vanaf de geboorte tot aan de volwassenheid én via een analyse van de ziekte- en sterftecijfers. De studie gebeurt in opdracht van NIRAS en de partnerschappen STORA en MONA en komt tegemoet aan de vraag in de regio om op het vlak van gezondheid signalen en tendensen vroegtijdig te capteren en gezondheidsaanbevelingen te doen. De uitvoering van de studie is in handen van een multidisciplinair team onder begeleiding van het VITO in Mol.

De studie is opgebouwd uit twee delen :

1. Humane BioMonitoring ('meten in de mens'). Dit  is een onderzoek naar de blootstelling aan milieuvervuilende stoffen en de daaraan verbonden gezondheidseffecten bij 300 baby’s en hun moeders. Deze blootstelling wordt onderzocht met de methode van biomonitoring waarbij bloed- en urinestalen van alle deelnemers worden geanalyseerd. Specifiek voor kanker wordt in de stalen gekeken naar DNA-schade en het herstel daarvan. In 216 waren die resultaten voor de regio Dessel-Retie-Mol vergelijkbaar met het Vlaamse gemiddelde.

2. Een analyse van de ziekte- en overlijdensregisters in Mol, Dessel en Retie. Voor de analyse van ziekte- en sterftegegevens onderzoekt het 3xG team om de 5 jaar de officiële registers van gegevens over overlijdens, ziektes (zoals het voorkomen van kanker), hospitalisaties en aangeboren afwijkingen uit de gemeenten Dessel, Mol en Retie en vergelijkt deze met de Vlaamse gemiddelden. Specifiek voor kanker werden de gegevens in 2015 voor de 2de keer onderzocht. In Dessel-Mol-Retie kwamen in de periode 2008-2012 minder kankers voor dan gemiddeld in Vlaanderen zowel bij mannen als vrouwen. Geen enkel kankertype kwam significant meer voor dan in Vlaanderen, ook schildklierkanker niet. Bij mannen werd het verhoogd voorkomen van long- en prostaatkanker uit de vorige analyse in 2010 niet meer vastgesteld. Het volledige rapport is te vinden op de studiewebsite. In 2020 zal deze analyse en rapportering van de ziekte- en sterftegegevens voor de derde keer gebeuren.

 

Lees hier ook een artikel van Het Laatste Nieuws van 1/9/2017

Labels: 
Pagina delen: 

Reactie toevoegen

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER