STORA informeert over cAt-project en TABLOO op 17/05

Hoever staat het met de berging van radioactief afval in Dessel?
Wat heeft TABLOO te bieden aan de Desselaars?

Meer dan 16 jaar geleden begonnen de 70 Desselaars in STORA te onderzoeken of het haalbaar en aanvaardbaar is om een bergingsinstallatie voor het Belgisch laag- en middelactief en kortlevend afval (het afval van ‘categorie A’) in Dessel te plaatsen. In 2006 besliste de regering dat de berging in Dessel zal komen. De vergunningsaanvraag is ondertussen ingediend en de voorwaarden die Dessel heeft gesteld worden volop uitgewerkt. Tijd voor een stand van zaken. Daarom nodigt STORA alle Desselaars uit op een open informatievergadering over het ‘cAt-project’, op 17 mei.

Hoe staat het met de planning van dit hele project? Wanneer begint men te bouwen? Wanneer zal het radioactief afval in de berging geplaatst kunnen worden?
Rudy Bosselaers, projectleider van het cAt-project bij NIRAS, legt uit: ‘We hopen in 2018 van het FANC de definitieve vergunning voor de berging te krijgen. Dan kunnen we beginnen aan de bouw. Dit betekent dat de installatie in 2022 in gebruik genomen zal kunnen worden.’
‘Naast de bergingsinstallatie komen er nog andere gebouwen op de site.  We bouwen bijvoorbeeld ook een betonfabriek waar de betonnen kisten gemaakt zullen worden om de vaten met radioactief afval in te plaatsen’, vertelt Rudy Bosselaers. ‘De grondstoffen die nodig zijn om dit alles te bouwen, zullen trouwens zoveel als mogelijk aangevoerd worden over het kanaal, via de nieuwe kade die we daarvoor hebben aangelegd.’

Dessel heeft – naast de absolute veiligheid – ook een aantal voorwaarden gesteld. Één hiervan is een Lokaal Fonds waarmee er projecten in Dessel en Mol kunnen gefinancierd worden.
‘De lokale voorwaarden maken inderdaad integraal deel uit van het cAt-project’, zegt Evelyn Hooft van NIRAS. ‘De uitwerking hiervan vormt ook een werk van lange adem. De statuten van het Lokaal Fonds zijn ondertussen goedgekeurd, de eerste bestuurders zijn gekend en dus kan het fonds gesticht worden. Dit zal binnenkort ook gebeuren, op 3 juni.’

Op vraag van Dessel komt er bovendien een communicatiecentrum, waar je terecht kan voor alle informatie over het cAt-project, maar dat ook een echte ontmoetingsplaats moet worden voor de Desselaars. Hoever staat het daarmee?
‘Het communicatiecentrum zal op de hoek van de Kastelsedijk en de Gravenstraat komen. De bouwaanvraag is ingediend, het is de bedoeling om in 2017 de werken te starten. Het centrum heeft trouwens al een naam gekregen: TABLOO’, aldus Evelyn Hooft. ‘Dit is allemaal in samenwerking met STORA en MONA gebeurd: het ontwerp, de te voorziene ruimtes, het landschapspark errond en de expo over radioactief afval werden samen uitgedacht. De Desselaars zullen er vanaf 2020 terecht kunnen.’

 

Wil je meer te weten komen over het cAt-project?
Hoe zal de bergingsinstallatie eruit zien? En wat zal TABLOO te bieden hebben voor de Desselaars en de Desselse verenigingen?

Op de open informatieavond zal dit alles uitgebreid toegelicht worden. U krijgt er een antwoord op uw vragen.
Afspraak op dinsdag 17 mei om 19u30 in het parochiecentrum van Witgoor.
STORA nodigt u nadien graag uit voor een drankje.

 

 

Pagina delen: 

Reactie toevoegen

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER

 

randomness