Nieuws

Op maandag 28 mei, met Sinksenkermis en de Foorloop in Dessel, is er veel volk aanwezig rond het oude gemeentehuis. Het moment voor STORA om een opendeurdag te houden!

Na een veiligheidsinspectie van FANC bij Belgoprocess, werd er een rapport opgesteld waarin vooral de toestand van h

In de bergingsmodule zie je opgestapelde betonnen monolieten met afval. Bovenop wordt er een vast stalen dak voorzien. Onder de modules is er een inspectieruimte waarin er met behulp van robotten constant gecontroleerd kan worden of er lekken zijn.

Om de bergingsinstallatie te kunnen bouwen en exploiteren, vraagt NIRAS een vergunning aan bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

De politie organiseert op 8, 10 en 29 mei en op 5 en 12 juni (van 13u tot 15u) een grootschalige oefening voor het handhaven van de openbare orde.

Deze week verschenen er in de pers artikels over de resultaten van een gezondheidsstudie en het voorkomen van kankers rond nucleaire sites.

In Dessel, Mol en Geel zijn er verschillende bedrijven waar gewerkt wordt met radioactieve materialen. Daarom staan er in Dessel op verschillende plaatsen elektronische alarmsirenes.

De directie van FBFC werd uitgenodigd om op de Algemene Vergadering van STORA op 15 maart 2012 tekst en uitleg te geven bij de sluiting van de fabriek in Dessel en de verdere planning.

Ongetwijfeld heeft u in de pers ook wat gelezen over de inspectie naar de veiligheid bij Belgoprocess in Dessel?

De voorbereidingen zijn aan de gang voor het vijfde terugkeertransport van gecompacteerd radioactief afval vanuit Frankrijk

De website van STORA is helemaal vernieuwd!

Pagina's

Subscribe to RSS-blogs

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER