Meer leukemie rond nucleaire site Dessel-Mol?

Vandaag lezen we in de pers dat er meer leukemie bij kinderen zou voorkomen in Dessel en Mol en dat er een verband zou kunnen zijn met de nucleaire activiteiten. In de artikels zelf wordt dit oorzakelijk verband al genuanceerd en wordt gesteld dat meer onderzoek nodig is om uitsluitsel te geven. De gezondheid in de regio opvolgen is ook voor STORA een prioriteit. De 3xG-gezondheidsstudie maakt daarom integraal deel uit van het cAt-project voor de berging van laagradioactief afval in Dessel.

Het besproken onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) is STORA niet vreemd, het dateert van 2012. De resultaten werden toen al toegelicht voor de leden van STORA en MONA, en vergeleken met de 3xG-gezondheidsstudie uit 2010.

Er werd toegelicht dat in onze regio statistisch niet meer gevallen van kanker (globaal) waargenomen worden dan elders in het land. Per kankertype zijn er wel verschillen: het ene type komt hier meer voor, het andere type minder. Mede doordat de absolute aantallen te laag zijn om statistisch verantwoorde uitspraken te kunnen doen, geven de studies geen uitsluitsel. De 3xG-studie wordt om de 5 jaar herhaald om te kijken of er op termijn bepaalde tendensen naar voor komen.

De 3xG-studie analyseerde ondertussen de ziekte- en sterftecijfers van de regio van 2003 tot 2012, terwijl de studie van WIV de cijfers van 2000 tot 2008 bekijkt – dit betekent al een verschil in data. In ieder geval is de conclusie van beide onderzoeken dat het om een heel beperkt aantal gevallen gaat, en dat er dus bijkomend onderzoek nodig is.

Meer info op www.studie3xg.be.

Labels: 
Pagina delen: 

Reacties

Door Katleen Derveaux op 12 september, 2016 - 16:38
afbeelding van Katleen Derveaux
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle geeft nu ook duiding bij de artikels in de pers over het voorkomen van leukemie bij kinderen in Mol-Dessel: http://www.fanc.fgov.be/page/homepage-federaal-agentschap-voor-nucleaire-controle-fanc/1.aspx
Door Katleen Derveaux op 13 september, 2016 - 09:43
afbeelding van Katleen Derveaux
Meer duiding in 'De Afspraak': http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deafspraak/2.46740?video=1.2766246

Reactie toevoegen

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER

 

randomness