Berging in Dessel


In bovenstaande filmpje wordt verteld hoe de oppervlakteberging gebouwd zal worden. Hier kan u meer te weten komen over de technische kant van de oppervlakteberging.

  • laag- en middelactief kortlevend afval = ‘categorie A’
  • 70.500 m³ (geschat volume in 2060)
  • bunkers boven de grond
  • vlakbij kanaal (sas 6), grenzend aan Belgoprocess

Het Belgisch laag- en middelactief en kortlevend afval (70.500 m³ in het totaal) zal in Dessel geborgen worden, in bunkers boven de grond. Dessel heeft hier, na jarenlang overleg via STOLA, een aantal voorwaarden bij kunnen stellen. Die gaan van veiligheid, over communicatie tot een Lokaal Fonds om Desselse projecten te financieren. Al deze onderdelen worden samen uitgewerkt tot het ‘cAt-project’. Vanaf 2016 zal het eerste afval geborgen worden, in 2050 kan de installatie afgesloten worden. Omdat het gaat om afval dat 300 jaar radioactief is, moet de site al die tijd gecontroleerd worden.

Op 31/01/2013 diende NIRAS de vergunningsaanvraag in voor de bouw en de exploitatie van de berging in Dessel. Het is nu aan FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle dat de vergunning moet afleveren, om de aanvraag, die vooral gestoeld is op het veiligheidsdossier, te beoordelen. Omdat er veel belang gehecht wordt aan de veiligheid en omdat het voor ons land de eerste keer is dat er een definitieve berging voor radioactief afval gebouwd zal worden, neemt de beoordeling van het erg omvangrijke veiligheidsdossier veel tijd in beslag. Het FANC heeft het dossier grondig geanalyseerd en eind 2014 nog een 300-tal bijkomende vragen gesteld. Die vragen werden ondertussen bijna allemaal door NIRAS beantwoord. Tegen midden 2017 hoopt het FANC alle informatie verzameld te hebben. Het vervolledigde dossier wordt dan bezorgd aan de Wetenschappelijke Raad, een onafhankelijk instantie van nucleaire experten die een advies moet formuleren over de vergunning. Na een eerste voorlopig advies (eind 2017) volgt nog een openbaar onderzoek en tenslotte een tweede, definitief advies (eind 2018). Dit betekent dat NIRAS eind 2018 de nucleaire vergunning voor de berging zou kunnen verkrijgen. Voor de ondersteunende gebouwen zoals de caissonfabriek is een klassieke industriële vergunning voldoende en is de procedure een heel stuk korter. Alle bouwwerken moeten op elkaar afgestemd worden, zodat de ondersteunende gebouwen zeker op tijd klaar zijn, maar ook weer niet te vroeg.

Voor de huidige stand van zaken van het cAt-project en de voortgang van de werken verwijzen wij naar de cAt-website van NIRAS.

Labels: 

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER