Ontmanteling BR3 reactor bij SCK-CEN

BR3 op SCK•CEN in Mol was de eerste drukwaterreactor (PWR) in Europa en werd opgestart in 1962 en, na een actieve levensduur van 25 jaar, stilgelegd in 1987. Het principe van dit type reactor is dat water onder druk wordt gezet en naar een stoomgenerator wordt vervoerd. De gevormde stoom drijft een turbine aan, die op haar beurt een alternator aandrijft voor de voorziening van elektrische stroom. De BR3 reactor had een capaciteit van 10,5 MW (ter vergelijking: een kernreactor in Doel produceert ongeveer 1000 MW). BR3 werd gebruikt voor de opleiding van toekomstige operatoren en om nieuwe brandstoffen (MOX) te testen.

BR3 was de eerste PWR in Europa die ontmanteld werd en dit werd dan ook erkend als pilootproject in België. Het was een proefproject, niet enkel voor de technische kant, maar ook voor de reglementering (de vergunningsprocedure stond nog niet op punt).
Het ontmantelingsproject bestond uit meerdere stappen. Men is gestart met de ontsmetting van de primaire kringloop (in 1991). Vervolgens werden alle geactiveerde interne delen van het reactorvat in stukken gesneden en verwijderd. Omdat water een uitstekende bescherming biedt tegen straling en tegelijk goed en direct zicht op de werken toelaat, werden deze werkzaamheden met afstandsbediening en onder water uitgevoerd. In een tweede fase werd de reactorkuip, een onderdeel met een zeer hoge bestraling, ontmanteld (1999-2000). Voordat de kuip verwijderd werd, waren er voorbereidende werken gedurende een jaar. De gebruikte brandstof werd verwijderd en in CASTOR-containers naar de opslagplaats bij Belgoprocess vervoerd.

Tijdens de werking van de BR3 reactor zijn er neutronen verspreid over een tamelijk grote afstand (10 meter). Hierdoor heeft men nu te maken met beton dat geactiveerd is. Door uitbating werden grote oppervlaktes beton in de gecontroleerde zone besmet. Er werden speciale meetmethodologieën ontwikkeld om de hoeveelheid radioactief afval te minimaliseren zodat ook de afvalkosten werden beperkt.

Labels: 

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER