Onze opdracht

STORA staat voor ‘STudie- en Overleg Radioactief Afval Dessel’ en is in 2005 opgericht met als doel de Desselaars te betrekken bij het beheer van het radioactief afval dat vervoerd, behandeld, opgeslagen en geborgen zal worden op grondgebied van de gemeente Dessel. STORA is een partnerschap tussen de gemeente Dessel en NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen.

  • In de eerste plaats volgt STORA het dossier van de berging van laag- en middelactief kortlevend afval, het zogenaamde categorie A-afval, op. De voorganger van STORA, de vzw STOLA, werkte hiervoor een bergingsvoorstel uit dat in januari 2005 goedgekeurd werd door de Desselse gemeenteraad. Na een beslissing van de federale regering in 2006 wordt dit ‘cAt-project’ concreet uitgewerkt. Sindsdien volgt STORA met een kritische blik de uitwerking van het cAt-project in Dessel, zowel de technische berging als de invulling van de Desselse voorwaarden.
     
  • Ook voor alle andere nucleaire activiteiten op de nucleaire site van Mol-Dessel-Geel is STORA een forum en een klankbord. Het gaat dan om alle andere aspecten van het beheer van radioactief afval (met inbegrip van het hoogactief afval), nucleaire bedrijven, transporten, ontmantelingsactiviteiten, alarmsirenes, jodiumtabletten, ondergronds labo voor onderzoek naar diepe berging van hoogactief afval…
     
  • STORA informeert de Desselse bevolking over al deze zaken en formuleert adviezen naar het beleid. STORA houdt ook contact en werkt indien nodig en mogelijk samen met organisaties of bedrijven op regionaal, nationaal en internationaal vlak.
     

Kortom, door STORA blijft de Desselaar inspraak hebben in de nucleaire problematieken. Desselaars hebben er namelijk alle belang bij om op de hoogte te blijven van de nucleaire bedrijvigheden in de gemeente. STORA is een echte Desselse vzw, met als leden vele Desselse verenigingen en geïnteresseerde inwoners. Elke Desselaar kan lid worden van één van de drie werkgroepen van STORA: 'Nucleaire Thematiek', 'Opvolging Bergingsproject' en 'Communicatie'.

Labels: 

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER

 

randomness