De rol van STORA in het CAT-project

In juni 2006 heeft de federale ministerraad beslist dat het Belgisch laag- en middelactief en kortlevend afval (het zogenaamde ‘categorie A’ afval) in Dessel geborgen zal worden. Het radioactief afval zal in Dessel een definitieve rustplaats krijgen in bunkers boven de grond, een zogenaamde oppervlakteberging. (Het gaat dus niet om hoogactief of langlevend afval, hierover is er nog geen beslissing genomen in België. En het gaat dus ook niet over een bergingsinstallatie onder de grond, dit is niet nodig voor afval dat laagactief en kortlevend is.)

Dit project had toen al een heel proces doorlopen, waarbij de Desselse bevolking betrokken werd. In de vzw STOLA-Dessel, de ‘STudie- en Overleggroep Laagactief Afval Dessel’, bogen een 70-tal Desselaars, al dan niet afgevaardigd door Desselse organisaties, zich over de voorstellen van NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen. In werkgroepen werd het bergingsconcept besproken en werden er specifieke Desselse aanpassingen aan gedaan. Daarnaast werden er ook een aantal meerwaardeprojecten voor Dessel uitgewerkt die als onlosmakelijke voorwaarden aan het bergingsproject werden vastgemaakt. Naast het technische luik (de berging) werd er dus ook een maatschappelijk luik uitgewerkt. Na 6 jaar van intensieve werking, kwam STOLA tot het besluit dat het categorie A afval in Dessel geborgen kan worden, mits er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

Lees meer over de bergingsite in Dessel.
Lees meer over de Desselse voorwaarden.

Sinds de regeringsbeslissing in 2006 zit het project in een nieuwe fase, waarin de voorafgaande studies verder uitgewerkt moeten worden, om uiteindelijk tot een volledig uitgewerkt bergingsproject te komen. Ook alle Desselse voorwaarden worden in deze fase tot in de details uitgewerkt door NIRAS. Samen vormen zij het ‘cAt-project’. Ook in deze fase is STORA nauw betrokken: de uitwerking van  het bergingsconcept en de invulling van de maatschappelijke voorwaarden worden opgevolgd door de 70 STORA-leden. De detailuitwerkingen van NIRAS – zowel van de bergingsinstallatie als de lokale meerwaarden –  worden kritisch bekeken door STORA. Komen ze overeen met de Desselse voorwaarden?

Na de besprekingen in de STORA-geledingen, worden in de cAt-stuurgroep waarin zowel NIRAS, STORA als MONA vertegenwoordigd zijn, de knopen doorgehakt. De details worden neergeschreven in het cAt-masterplan, dat regelmatig aangevuld wordt. In 2017 komt er een einde aan deze ontwerpfase en start de realisatiefase, waarin de installaties (zowel voor de berging als voor het communicatiecentrum) gebouwd worden en ook de maatschappelijke voorwaarden (zoals het Lokaal Fonds) concreet worden.

Voor de huidige stand van zaken van het cAt-project en de voortgang van de werken verwijzen wij naar de cAt-website van NIRAS.

Lees meer over wie STORA is.

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER

 

randomness