You must have Javascript enabled to use this form.

STORA internationaal

Via STORA kunnen de Desselaars hun zeg doen over de toekomst van het radioactief afval in hun gemeente. Dit is uniek en in het buitenland wordt de werking van STORA dan ook opgevolgd.

Zo is er bijvoorbeeld al vele jaren belangstelling in de Belgische partnerschappen vanwege de Zweedse collega's. Ook in Zweden is er al jarenlang overleg met de lokale gemeenschappen, gelijkaardig aan ons proces in België. In 2011 is er een beslissing genomen om het hoogactief en langlevend afval in Försmark (Östhammer) te bergen. In de andere kandidaat-gemeente, Oskarshamn, zal het afval eerst in koperen canisters geplaatst worden.

Leden van STORA waren in het verleden verschillende keren te gast op internationaal congressen in Zweden, waar zij telkens een toelichting gaven bij de Desselse manier van werken en de voorwaarden. Leden van de Zweedse werkgroepen kwamen ook al naar Dessel. Zij ontmoetten leden van STORA en MONA om te weten te komen over hoe de lokale mensen de kwestie van de berging van het radioactief afval hier bekijken.
 
Er bestaan verschillende internationale conferenties met aandacht voor de sociologische aspecten van het beheer van radioactief afval en het belang van participatie van de lokale burgers. STORA nam al deel aan verschillende conferenties zoals FSC, ‘Forum on Stakeholder Confidence’, dat verschillende partijen samenbrengt die betrokken zijn bij een bergingsproject. STORA neemt ook deel aan MODERN en INSOTEC.

Uiteenzettingen over de Desselse ervaringen en hoe de maatschappelijke voorwaarden en het Lokaal Fonds tot stand kwamen en mee geïntegreerd werden in het bergingsproject worden steeds met veel aandacht gevolgd. Het is ook steeds interessant om ervaringen uit te wisselen, en te vernemen hoe het er in andere landen aan toe gaat.Ook bezoeken aan technische sites in het buitenland zijn bijzonder leerrijk.

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER

 

randomness