Structuur

Wie is STORA?

  • 70 vrijwilligers
  • verenigingen, bedrijven, vakbonden, politieke partijen uit Dessel
  • NIRAS, verantwoordelijk voor beheer van radioactief afval in België
  • vzw met Algemene Vergadering en Raad van Bestuur
  • 3 werkgroepen

Vzw van Desselaars

Hoewel STORA een werkingsbudget krijgt van NIRAS, is STORA een onafhankelijke vzw, die het belang van de Desselaar voorop stelt. Via STORA zijn de Desselaars betrokken bij het beheer van radioactief afval en de nucleaire zaken in de regio.

Om dit optimaal te kunnen doen, is de Algemene Vergadering van STORA dan ook samengesteld uit de in Dessel actieve adviesraden en organisaties: milieuraad, jeugdraad, cultuurraad, sportraad, seniorenraad, lokaal overleg kinderopvang, de raad voor lokale economie, de vakbonden en de economische spelers in Dessel (bedrijven met meer dan 100 werknemers) en de Desselse politieke partijen N-VA, CD&V, D&W en samen sp.a.
Daarnaast is ook NIRAS, dat de taak heeft het Belgisch radioactief afval te beheren, lid van STORA.
De Algemene Vergadering telt in het totaal 38 effectieve leden.
De Raad van Bestuur is een afspiegeling van de Algemene Vergadering en telt 9 leden.

In de werkgroepen Opvolging Bergingsproject (22 leden), Nucleaire Thematiek (19 leden) en Communicatie (18 leden) van STORA zetelen naast vertegenwoordigers van Desselse organisaties, ook geïnteresseerde inwoners van Dessel.

Alle bovenstaande STORA-leden zijn onbezoldigde vrijwilligers. Voor de organisatie, coördinatie en dagelijkse werking van de vzw werken er twee stafmedewerkers bij STORA.

Labels: 

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER