You must have Javascript enabled to use this form.

Studie- en Overleggroep Radioactief Afval in Dessel

STORA is de studie- en overleggroep in de Kempense gemeente Dessel die het radioactief afval dat aanwezig is in de regio van dichtbij opvolgt, in het belang van de Desselse bevolking. De vzw wordt gevormd door 70 Desselaars die samen het lokale gemeenschapsleven, het bedrijfsleven en de politiek vertegenwoordigen.

STORA volgt de geplande berging van het Belgisch laag- en middelradioactief en kortlevend afval (categorie A) in Dessel op. In het bijzonder wordt erover gewaakt dat de Desselse voorwaarden hierbij ingevuld worden.

Daarnaast is STORA ook een forum en klankbord voor alle andere nucleaire activiteiten in de regio.

Lees meer over de opdracht van STORA of bekijk een filmpje op Digicat.

Labels: 

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER