Wanneer?

Op deze tijdslijn staan de belangrijkste data voor het cAt-project van bij de start van het haalbaarheidsonderzoek in Dessel (de oprichting van STOLA) tot het einde van de controlefase (in 2300).

  1998 De regering beslist om het laagactief en kortlevend afval te bergen en geeft de opdracht aan NIRAS (de nationale instelling die bevoegd is voor het Belgisch radioactief afval) een bergingsvoorstel uit te werken.
 
     
  1999 De vzw STOLA-Dessel wordt opgericht: een partnerschap tussen de gemeente Dessel en NIRAS. De opdracht van STOLA is om een geïntegreerd bergingsproject uit te werken dat technisch mogelijk is en aanvaardbaar is voor de Desselse gemeenschap. (In de buurgemeente Mol en in het Waalse Fleurus-Farciennes worden later gelijkaardige partnerschappen opgericht.)
 
     
  2004 STOLA-Dessel komt tot een conclusie: een uitgewerkt bergingsproject in Dessel, met een technisch concept en maatschappelijke voorwaarden. (De partnerschappen in Mol en Fleurus-Farciennes komen later ook tot een positief rapport.)
 
  2005 Het STOLA-rapport wordt unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad van Dessel. (Het rapport van MONA in Mol wordt later ook goedgekeurd door de Molse gemeenteraad, in Fleurus-Farciennes wordt het proces later stopgezet door de gemeenteraden.)
 
     
  2006 De federale regering beslist: het laagactief en kortlevend afval zou in Dessel geborgen kunnen worden in een oppervlakteberging, en de bijhorende voorwaarden moeten uitgewerkt worden.
 
     
  2007 De ontwerpfase start: de voorafgaande studies worden, in alle onderdelen, volledig uitgewerkt in samenwerking met STORA en MONA. NIRAS installeert hiervoor een projectteam in Dessel. Deze fase moet uiteindelijk uitmonden in een bindend akkoord dat de rechten en de plichten van de verschillende partijen vastlegt. STORA ziet toe op de invulling van de Desselse voorwaarden.
In deze periode moeten ook de nodige bouw- en milieuvergunningen verkregen worden. Voor de realisatie van alle onderdelen van het ‘cAt-project’ moeten verschillende planningsprocedures doorlopen worden.
In 2010 wordt een eerste versie van het cAt-masterplan geschreven, waarin alle deelprojecten én de kosten uitgewerkt werden.
 
     
  2013 De bouw van de eerste installaties start (met als eerste de kade).
 
  2013 NIRAS vraagt bij FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) de nucleaire vergunning aan voor de bergingsinstallatie.
Na een grondige analyse van het dossier heeft FANC nog een 300-tal bijkomende vragen gesteld over het veiligheidsdossier van de berging. Het proces voor de vergunningsaanvraag duurt daardoor langer dan ingeschat. Het is namelijk een complex en omvangrijk dossier en bovendien is het de eerste keer dat er in België een vergunning wordt aangevraagd voor een dergelijke installatie.
     
  2018 NIRAS verkrijgt de nucleaire vergunning voor de oppervlakteberging in Dessel. De bouw kan starten.
     
  2024

Het eerste radioactief afval wordt geborgen in de bergingsmodules: de exploitatiefase start. Ook de maatschappelijke voorwaarden worden ingevuld: het communicatiecentrum TABLOO opent zijn deuren in 2020 en het Lokaal Fonds wordt gespijsd in de periode 2018-2024, zodat de eerste lokale projecten gefinancierd kunnen worden.

 
     
 

2070

 

De bergingsinstallatie wordt afgesloten in de periode 2070-2080. De installatie is volledig gevuld en wordt dichtgemaakt en afgedekt met natuurlijke materialen. Het eindresultaat zijn twee heuvels die bedekt zijn met groen. De toekomstige generaties kunnen beslissen hoe de afdekking er precies moet uitzien. Het blijft mogelijk om het afval terug te halen uit de berging, moest dat nodig zijn.
 
     
 

2070

De controlefase start: constante controle van de afgesloten installatie. De bewegingen van het water, de stabiliteit en de ondergrond worden gecontroleerd. Er zijn ook systemen om de chemische kenmerken en de radioactiviteit in de gaten te houden.
 
     
 

2300

De controlefase loopt af: na ongeveer 300 jaar is de radioactiviteit in het afval uitgedoofd en dus moet de installatie niet meer gecontroleerd worden. In principe is het terrein nu gewoon toegankelijk.
 
 

 

Voor de huidige stand van zaken van de verschillende technische onderdelen van het cAt-project en de voortgang van de werken verwijzen wij naar de cAt-website van NIRAS.

Labels: 

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER