Desselse voorwaarden

In 2004 stelde STOLA in haar eindrapport een aantal voorwaarden bij de berging. Deze voorwaarden worden nu verder uitgewerkt in het cAt-project. Hier vindt u een overzicht van de Desselse voorwaarden, gegroepeerd in 5 categorieën. Iedere voorwaarde wordt uitgebeeld aan de hand van een icoontje dat ook in de nieuwsrubriek verschijnt indien een artikel gelinkt is aan één van deze voorwaarden.

Veiligheid

De veiligheid is en blijft de voornaamste bekommernis bij de door Dessel gestelde voorwaarden bij de berging.Voor de realisatie van de oppervlakteberging moeten technieken toegepast worden met de beste garanties inzake veiligheid, gezondheid en milieu.

Openheid

Rond het nucleaire hing lang een sfeer van geheimzinnigheid. Onbekend maakt onbemind en daarom is regelmatige informatie over het reilen en zeilen in de nucleaire wereld nodig, zeker in onze regio met een grote concentratie aan nucleaire bedrijvigheid.

Dessel Plus

Omdat Dessel bereid is de lasten van de Belgische afvalproblematiek te dragen en zodoende een algemeen maatschappelijk probleem op te lossen, moeten er bijkomende, ruime, waarneembare en herkenbare baten komen voor de Desselse gemeenschap, niet alleen op korte, maar ook op lange termijn.

Dessel Groeit

Het cAt-project moet een hefboom zijn voor de verdere ontwikkeling van Dessel. Maximale inbedding van het project in de regio draagt niet alleen bij tot de tewerkstelling, maar ook tot het behoud van nucleaire knowhow, een voorwaarde die ook met het oog op de veiligheid op langere termijn van belang is.

Dessel 2300

Tot in het jaar 2300 zal er radioactiviteit in de berging aanwezig zijn. Het cAt-project is een project van vele jaren en vele generaties, daarom eist Dessel een sluitende financiering, ook voor de toekomst.

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER

 

randomness