Dessel 2300

Tot in het jaar 2300 zal er radioactiviteit in de berging aanwezig zijn. Het cAt-project is een project van vele jaren en vele generaties, daarom eist Dessel een sluitende financiering, ook voor de toekomst. En dit zowel voor de technische aspecten van de berging als voor het maatschappelijke luik met de Desselse voorwaarden. Alle voorwaarden moeten gedurende de hele levensduur van het cAt-project verdergezet worden.

Sluitende financiering

STOLA-rapport 2004: Een waarborg voor een sluitende financiering voor het héle project is een absolute noodzaak. Dit betreft zowel het technische als het maatschappelijke luik en beslaat de gehele periode van voorbereiding, realisatie, exploitatie en toezicht.

Stand van zaken vandaag: De financiering van het technische luik van de berging is gegarandeerd via een NIRAS-fonds dat werd opgericht in de jaren 1980 : het zogenaamde ‘Fonds op Lange Termijn’ of FLT. Daarnaast moest er een sluitende financiering voor het maatschappelijke luik van het cAt-project voorzien worden. Hiervoor diende een nieuw NIRAS-fonds opgericht te worden, aangezien het bestaand FLT uitsluitend technische aspecten kan financieren. Het nieuwe fonds dat hiervoor opgericht werd, wordt het ‘Fonds op Middellange Termijn’ of FMT genoemd. De wet die dit mogelijk maakt werd gepubliceerd in het Staatsblad op 31 december 2010. Uit het FMT zal onder meer, maar niet uitsluitend, het Lokaal Fonds gefinancierd worden (zie ‘Dessel Plus’).

De NIRAS-fondsen FMT en FLT zijn een toepassing van het principe ‘ de vervuiler betaalt’. De fondsen worden gespijsd door de producenten van radioactief afval. De voornaamste afvalproducenten zijn Electrabel (eigenaar van de kerncentrales) en de Belgische Staat (verantwoordelijk voor het nucleair passief, het radioactief afval uit het verleden).

Verderzetting alle voorwaarden gedurende de hele levensduur van het cAt-project

STOLA-rapport 2004: De levensduur van de radioactiviteit in de berging, dit wil zeggen 200 à 300 jaar, is ook het referentiekader voor de verderzetting van de Desselse voorwaarden.

Stand van zaken vandaag: NIRAS verbindt zich ertoe dat alle Desselse voorwaarden verdergezet zullen worden gedurende de hele levensduur van het cAt-project.

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER

 

randomness