Openheid

Rond het nucleaire hing lang een sfeer van geheimzinnigheid. Onbekend maakt onbemind en daarom is regelmatige informatie over het reilen en zeilen in de nucleaire wereld nodig, zeker in onze regio met een grote concentratie aan nucleaire bedrijvigheid. Bovendien moeten mensen met een ruimere interesse ergens terecht kunnen om meer te weten te komen of vragen te stellen. Om een antwoord te geven op al deze noden, stelt Dessel ook een aantal voorwaarden op het vlak van communicatie.

Communicatie en informatiecentrum

STOLA-rapport 2004: In Dessel moet een aanspreekpunt komen voor alle nucleaire aangelegenheden. Er dient een laagdrempelig dialoogpunt uitgebouwd te worden in Dessel dat inspeelt op de vraag naar meer informatie over de nucleaire activiteiten in de regio. Het verstrekken van informatie, het verzorgen van een ombudsdienst, het ter beschikking stellen van een bibliotheek en het bijeenbrengen van alle plaatselijke diensten die verband houden met het nucleaire gegeven, zorgen ervoor dat dit centrum een echt knooppunt voor communicatie en informatie wordt.

Stand van zaken vandaag: Dicht bij de berging, op de hoek van de Gravenstraat en de Kastelsedijk in Dessel, zal er een communicatiecentrum gebouwd worden. Je zal er terecht kunnen voor informatie in verband met het nucleaire, veiligheidsplannen, meetresultaten, transporten, enzovoort. Ook alle informatie over het cAt-project zullen er op een aantrekkelijke en toegankelijke manier samengebracht worden. Vanuit het centrum zullen geleide bezoeken aan de berging en aan de proefopstellingen mogelijk zijn.

Ook de Desselaars en de Desselse verenigingen zullen gebruik kunnen maken van de infrastructuur van het communicatiecentrum (podiumzaal, vergaderlokalen,…).

Om de site overzichtelijk en visueel aantrekkelijk te maken, en om ze zo goed mogelijk in te passen in de omgeving, is men bezig met het opmaken van een beeldkwaliteitsplan.

In 2009 werd een voorstudie voor het communicatiecentrum opgemaakt, in 2012 zijn de detailstudies opgestart. De bouwaanvraag werd ingediend in 2015, de bouw start in 2017. De opening van het communicatiecentrum is voorzien in 2019. 

Lees meer over TABLOO

DIGICAT

STOLA-rapport 2004: STOLA pleit ervoor om op een eigentijdse manier te communiceren via een digitaal en interactief netwerk over de hele gemeente. Via dit netwerk kan de bevolking op de hoogte gehouden worden van actuele zaken. De infrastructuur die nodig is om dit netwerk uit te bouwen kan bovendien ook benut worden voor en door de gemeenschap.

Stand van zaken vandaag: Om de informatie over het cAt-project en de andere nucleaire activiteiten in de regio zo toegankelijk mogelijk te maken, werden een website en een digitaal tv-kanaal op poten gezet onder de naam DIGICAT. Dit kanaal staat ook ter beschikking van de Desselaars om via zelfgemaakte filmpjes te communiceren over het gemeenschapsleven. Het huidige DIGICAT is een proefproject om de haalbaarheid en praktische uitwerking van deze voorwaarde te bestuderen. Het is online sinds november 2010. In een evaluatie zal bekeken worden hoe zo’n informatiekanaal best wordt verdergezet op de langere termijn.

Contact- en ombudsdienst

STOLA-rapport 2004: Er moet een ombudsdienst zijn om alle vragen, voorstellen en klachten van de bevolking in verband met nucleaire aangelegenheden te ontvangen en te behandelen.

Stand van zaken vandaag: Deze dienst is mee opgenomen in het communicatiecentrum. Hier zal elke Desselaar en bij uitbreiding elke burger terecht kunnen met vragen over het cAt-project en over de andere nucleaire activiteiten in de regio.

Blijvende inspraak van de bevolking via STORA

STOLA-rapport 2004: Dat STOLA haar opdracht heeft afgerond, mag niet betekenen dat de Desselse bevolking niet langer betrokken wordt bij nucleaire aangelegenheden. In een regio met zoveel nucleaire bedrijvigheid kan het niet dat het nucleaire als een onbekende beschouwd wordt. Een dialoog met de Desselaars is en blijft ook in de toekomst noodzakelijk.

Stand van zaken vandaag: Nadat STOLA haar eindrapport had afgeleverd, werd de vereniging in 2005 ontbonden. Een nieuwe vzw, STORA, werd opgericht, met als opdracht om de vooruitgang in het bergingsdossier op te volgen, alsook alle andere nucleaire aangelegenheden in de regio. Sinds de regeringsbeslissing in 2006 om de berging in Dessel te laten plaatsvinden, is STORA betrokken bij de uitwerking van het cAt-project. Maar ook wanneer de berging gerealiseerd zal zijn, en ver daarna, moet er een overlegorgaan als STORA in Dessel blijven bestaan. Op die manier kunnen de Desselaars betrokken blijven bij en op de hoogte gehouden worden van het beheer van het radioactief afval in hun gemeente en van de andere nucleaire activiteiten in de regio.

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER