noodplan

Die vaststelling toont aan dat er op vlak van preventieve crisiscommunicatie nog een lange weg valt af te leggen.

Op 29 en 30 oktober 2015 wordt een oefening georganiseerd waarbij een nucleair incident wordt gesimuleerd bij Belgoprocess en SCK.

Op donderdag 29 oktober vindt er een oefening van een ernstig nucleair incident plaats bij Belgoprocess en SCK. Achteraf kan je mee bekijken of de juiste (schuil)maatregelen werden genomen.

Op dit ogenblik is er een noodplanoefening aan de gang bij Belgoprocess in Dessel. Zo'n oefening dient om de procedures van de nood- en interventieplannen in de praktijk te testen.

Bij een nucleair ongeval treedt er een noodplan in werking, waarbij heel wat instanties en hulpdiensten betrokken worden. Daarom is het zinvol om regelmatig een noodplanoefening te organiseren, zoals onlangs op 15 december 2011.
Op de Algemene Vergadering van 1 december gaf Bel-V een interessante presentatie over de kernramp in Fukushima en de stresstesten bij de nucleaire installaties die daar het gevolg van zijn.

Alarmsirenes

In Dessel, Mol en Geel zijn er verschillende bedrijven waar gewerkt wordt met radioactieve materialen. Daarom staan er ook in onze regio op verschillende plaatsen elektronische alarmsirenes. Deze sirenes waarschuwen de bevolking bij gevaar. In Dessel staan de sirenes op het dak van het administratief centrum, in de KMO-zone Stenehei, op de gemeentelijke werkplaats in de Pluimstraat, aan het jeugdhuis De Scharnier en aan de terreinen van Belgoprocess in de Gravenstraat.

Wanneer worden de nucleaire sirenes getest?

Hoe werken jodiumtabletten?

Jodium is een natuurlijk element, maar relatief zeldzaam. Het komt bijna alleen voor in producten uit de zee, zoals vis, schaaldieren, algen, wieren… De voeding van de doorsnee Belg is jodium-arm. Het weinige jodium dat men inneemt, wordt wel efficiënt door het lichaam opgenomen: door voeding, ademhaling en zelfs door de huid. Na opname in het lichaam wordt het jodium opgeslagen in de schildklier. Het wordt gebruikt voor de aanmaak van het belangrijke schildklierhormoon.

Wat te doen bij een nucleair ongeval?

Veiligheid is voor STORA de eerste prioriteit. STORA besteedt dan ook veel aandacht aan de nucleaire veiligheid en informeert zich zoveel mogelijk over de verschillende aspecten ervan. STORA volgt niet alleen de veiligheid van de oppervlakteberging in Dessel op, maar kijkt ook verder. Zo organiseerde de overheid in april 2011 een nucleaire informatiecampagne.

Subscribe to noodplan

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER

 

randomness