stora

Op 15 juni is de Algemene Vergadering van STORA voor het eerst bijeengekomen in haar nieuwe samenstelling.  

Om haar doelstellingen en werking beter bekend te maken wil STORA promotie voeren op activiteiten van de Desselse verenigingen.

Weet jij wat STORA juist doet en wat STORA voor u en uw vereniging kan betekenen? Sinds kort gaat STORA de baan op om het u uit te leggen!

De rol van STORA in het CAT-project

In juni 2006 heeft de federale ministerraad beslist dat het Belgisch laag- en middelactief en kortlevend afval (het zogenaamde ‘categorie A’ afval) in Dessel geborgen zal worden. Het radioactief afval zal in Dessel een definitieve rustplaats krijgen in bunkers boven de grond, een zogenaamde oppervlakteberging. (Het gaat dus niet om hoogactief of langlevend afval, hierover is er nog geen beslissing genomen in België.

Structuur

Wie is STORA?

  • 70 vrijwilligers
  • verenigingen, bedrijven, vakbonden, politieke partijen uit Dessel
  • NIRAS, verantwoordelijk voor beheer van radioactief afval in België
  • vzw met Algemene Vergadering en Raad van Bestuur
  • 3 werkgroepen

Vzw van Desselaars

Hoewel STORA een werkingsbudget krijgt van NIRAS, is STORA een onafhankelijke vzw, die het belang van de Desselaar voorop stelt. Via STORA zijn de Desselaars betrokken bij het beheer van radioactief afval en de nucleaire zaken in de regio.

Historiek: De zoektocht naar een definitieve oplossing voor het categorie A-afval

Aan de oprichting van STORA in 2005 is een hele geschiedenis vooraf gegaan. STORA is zelf de opvolger van de vzw STOLA-Dessel, dat in 2004 haar studie afrondde over de voorwaarden bij een berging van laagactief en kortlevend afval in de gemeente Dessel. Maar ook daarvoor heeft NIRAS, de beheerder van het radioactief afval in België, een hele weg afgelegd in de zoektocht naar een definitieve oplossing voor het ‘categorie A-afval’. We geven hier een overzicht van die historiek.

Onze opdracht

STORA staat voor ‘STudie- en Overleg Radioactief Afval Dessel’ en is in 2005 opgericht met als doel de Desselaars te betrekken bij het beheer van het radioactief afval dat vervoerd, behandeld, opgeslagen en geborgen zal worden op grondgebied van de gemeente Dessel. STORA is een partnerschap tussen de gemeente Dessel en NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen.

Subscribe to stora

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER

 

randomness